top of page

Leerproblemen

DSC_6501 kopiëren.jpg

Inhoud
therapie

Dyslexie is een leerstoornis en komt tot uiting bij het lezen en/of schrijven. Het is een hardnekkig probleem waarbij lezen of spellen op woordniveau zeer moeilijk is. De automatisering van lezen en/of spellen loopt dus mank, en ondanks grote inspanningen blijft de letter- en woordherkenning moeizaam verlopen. Dyslexie valt echter niet altijd meteen op. Het is als het ware een “onzichtbare” beperking en wordt daardoor niet gemakkelijk (h)erkend.

Kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Dyscalculie is een complexe stoornis omdat bij rekenen meer hersengebieden worden gebruikt, waaronder ook het taalcentrum. Daarnaast is bij rekenen ook nog het frontale hersengebied van belang, dat een rol speelt bij planning en probleemoplossing.

Eerst wordt er uitgebreid onderzoek uitgevoerd om te achterhalen waar het precies moeilijk loopt. Vervolgens stellen we een uitgebreid behandelplan op dat is afgestemd op de noden van het kind. 

Deze informatie wordt met de ouder(s) en andere betrokkenen (zoals school, CLB, externen…) besproken opdat er een goede samenwerking is. 

En dan… start van de therapie. Niet zó maar therapie. Bij ons in de praktijk staat ‘spelenderwijs leren’ voorop! Elke therapie wordt aangekleed met spelletjes passend binnen de interesses van het kind. Zo vermindert de druk op het kind en gaat het leren lezen, schrijven en/of rekenen als een leuke activiteit ervaren worden! 

bottom of page