top of page

IQ onderzoek

DSC_0299 kopie.jpg

Inhoud onderzoek

Een bekende omschrijving van intelligentie is het vermogen van een individu om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te kunnen gaan. Het zegt iets over hoe goed je kind zich kan aanpassen aan verschillende situaties en over de mate waarin hij of zij over vaardigheden beschikt die daarin van hem of haar verwacht worden. Daarnaast zegt het iets over het gemak waarmee hij of zij de wereld om zich heen begrijpt en in staat is om informatie uit de omgeving te verwerken en er betekenis aan te geven door erover na te denken. Intelligentie is een belangrijke (maar niet de enige) voorspeller van schoolprestaties.

bottom of page