top of page

Spraak- en taalproblemen

DSC_6574 kopiëren.jpg

Inhoud
therapie

Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in de ontwikkeling van de taalvaardigheden van een kind. De normale taalontwikkeling verloopt volgens verschillende stadia die samenhangen met de leeftijd. Wanneer een kind alle stadia normaal doorloopt, maar langer doet over elk stadium, spreken we van een vertraagde taalontwikkeling. Wanneer een kind de stadia niet normaal doorloopt, spreken we van een afwijkende taalontwikkeling.

Verder kan er ook sprake zijn van een fonologisch taalprobleem. Hieronder verstaan we het vereenvoudigen van spraakklanken waardoor er een verschil in betekenis ontstaat (bijvoorbeeld: /kat/ wordt /tat/, /banaan/ wordt /naan/. Dit probleem mag u niet verwarren met een articulatieprobleem.

bottom of page